Landet - Nu!

Farver

Baggrund og formål

Landet Nu er en web-portal med baggrund i dels den traditionelle husmandsbevægelse, dels de mange aktuelle initiativer til en genbosætning på landet med forskellige former for radikaløkologisk landbrug som omdrejningspunkt.

Mange af idéerne bag Landet Nu er udviklet inden for rammerne af La Via Campesina (LVC), den verdensomspændende organisation af småbønder og landarbejdere. Centralt i LVC står begrebet madsuverænitet (food sovereignty), der udmønter en demokratisk og bæredygtig indretning af verdens fødevareproduktion.  

Landet Nu går et skridt videre og hævder, at løsningen på en lang række af tidens kriser, som fødevarekrisen, klimakrisen, miljøkrisen, den øgede ulighed, den indskrænkede frihed, demokratikrisen, kræver en genbefolkning af landdistrikterne og en fornyet inddragelse af befolkningerne i jordbruget.

Land betyder som bekendt også et ”område” og forveksles i dag ofte med ”nationalstat”. Landet Nu mener, at en fredelig og demokratisk udvikling fordrer afvikling af nationalstaterne til fordel for geografisk og historisk velbegrundede bioregioner, i Skandinavien omtrent svarende til de oprindelige lande.

Omridset af en land-bevægelse, der deler denne opfattelse og handler derefter, er allerede nu ved at tegne sig tydeligt. Landet Nu har som sin mission at støtte udviklingen af idéer og initiativer inden for denne bevægelse.